Loes Kellendonk Architectuur

‹ terug

Make-over studiecentrum HML

Het Haags Montessori Lyceum wil hun studiecentrum gaan verbouwen. Op dit moment vinden er verscheidene activiteiten plaats, zoals boek-uitleen, groepswerkplekken, stilteplekken, ruimte voor kopiëren, opbergen laptops et cetera. De functies lopen erg door elkaar heen, waardoor er weinig overzicht en rust is. Er wordt voor de ruimte een analyse gemaakt, waarin het huidige gebruik wordt geïnventariseerd. Daarnaast is er een programma van wensen opgesteld in nauw overleg met de school. Er moet een duidelijkere zonering komen in de ruimte, men wenst een centrale balie, er moet een lokaal in komen waar toetsen kunnen worden afgenomen en presentaties gegeven kunnen worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een concept voor het studiecentrum. Dit wordt teruggekoppeld aan de school, waarna het ontwerp verder zal worden uitgewerkt. Plan is dit jaar de make-over nog te realiseren.