Loes Kellendonk Architectuur

‹ terug

‘Ontwerpen in een door industrie getekend gebied’

Afstudeerproject aan de TU Delft. Op de weg van Maastricht naar Liège: Hoe kan een ‘eiland’ als Cheratte, ontstaan door industrie en ingekaderd door infrastructurele elementen, uit haar isolement gehaald worden, zonder haar bestaande kwaliteiten aan te tasten? In het plan heb ik het huidige braakliggende terrein opnieuw vormgegeven met aan de zuidzijde een camping, die tevens als park fungeert. Aan de andere zijde is een meer stedelijke ruimte gemaakt, met bebouwing en een omsloten plein. Op deze wijze is het landschapsarchitectonische plan een wisselwerking tussen landschappelijke en stedelijke elementen. De oude Charbonnage heb ik onaangetast in het plan opgenomen. De nieuwbouw reageert met diverse uitkijkpunten op de oude industrie. Het is een multifunctioneel gebouw met een jeugdherberg en congresfunctie.  De actieve functies zijn aan de straatzijde gelegen, terwijl de passievere functies zich aan het plein bevinden. De materialisatie en detaillering van het gebouw is geïnspireerd door haar omgeving: een leistenen buitenschil, die speels verandert in een houten gevelbekleding aan de binnenzijde.

Opdrachtgever
Faculty of Architecture Delft
Werkzaamheden
Afstudeerproject 'complex projects'
Functie
Jeugdherberg en Congrescentrum
Plaats
Cheratte (bij Liège)
Periode
2004-2005
Downloads
000_Portfolio_afstudeerpoject TU Delft