Loes Kellendonk Architectuur

‹ terug

Methodiek herbestemmen kerken

In samenwerking met architectenbureau Zeeuwse Jongens is in 2010 een onderzoek gestart naar een methodiek voor mogelijkheden voor het herbestemmen van leegstaand religieus erfgoed. Met subsidie van het Stimuleringsfonds Architectuur zijn we aan de slag gegaan met het formuleren en bedenken van een methodiek om de omstandigheden van deze leegstaande gebouwen in kaart te brengen. Het doel daarbij is niet alleen een fysieke analyse geweest, maar juist een combinatie van factoren te vinden die bepalend is voor de slagingskansen van herbestemming van het object. Bewust hebben we 9 verschillende kerkgebouwen geselecteerd in de Randstad met een zo groot mogelijke diversiteit aan omstandigheden. In nauwe samenwerking met ABF Cultuur zijn gegevens van betreffende gebouwen en hun omgeving gecombineerd en gescoord, waardoor een goed inzicht wordt verkregen in de kansen en problemen van elk object. De resultaten worden vervolgens op een beeldende manier getoond, zodat een snel inzicht wordt verkregen. Ook de mogelijke functie(combinatie)s worden in een sferenruit uitgedrukt, wat inspirerend werkt in het herbestemmingsproces. De methodiek is bruikbaar om de mogelijkheden voor een specifiek object in kaart te brengen, of om een aantal objecten onderling te vergelijken op hun mogelijkheden. Op dit moment wordt de methodiek door ons getoetst in de praktijk. Zo zijn we voor diverse kerken en verschillende opdrachtgevers bezig om de methodiek toe te passen.

Opdrachtgever
Stimuleringsfonds creatieve industrie
Project i.s.m.
Zeeuwse Jongens
Project i.s.m.
ABF Cultuur
Werkzaamheden
subsidie-aanvraag-onderzoek-presentatie
Periode
2010-2014
Downloads
Concept Presentatie Kerkbestemming