Loes Kellendonk Architectuur

‹ terug

Kunskapsskolan in oud gebouw

Er is een ruimtelijk & financieel concept ontwikkeld voor de inpassing van een nieuwe onderwijsvisie voor de aanpassing van het schoolgebouw van de onderbouw van het Stanislascollege aan de Krakeelpolderweg in Delft. Het gepersonaliseerd leren omvat i3 leeromgevingen: interactiviteit – integratie – inspiratie ingericht in Leerateliers of leerpleinen: De leerkracht zone,  de deelnemers zone, de gedeelde (media) zone en de informele zone. Het gebouwdeel van het Stanislascollege waar men de visie wil toepassen, is zeer traditioneel van opzet; een duidelijke structuur met gangen en lokalen. In het plan wordt uitgegaan van inpassing van de onderwijsvisie op basis van de bestaande structuur, waarin open ruimtes worden gecreëerd, met maximale benutting van de ruimte, flexibiliteit in inrichting en gebruik en het verbinden van thema’s aan de ruimtes met een weloverwogen kleur- en materiaalgebruik. In samenwerking met teamleiders van de locatie en ICS Adviseurs is een Schetsontwerp met bijpassende kostenraming ontwikkeld, die begin 2017 verder wordt uitgewerkt.

Opdrachtgever
Stanislascollege
Adviesbureau
ICSAdviseurs