Loes Kellendonk Architectuur

‹ terug

Hoofdentree

Voor het Stanislascollege Krakeelpolderweg zijn 3 opties ontworpen voor het verbeteren van de hoofdentree aan de Pootstraat te Delft. De entree is ruim van opzet, maar wordt ruimtelijk niet goed benut, daarnaast heeft het een verouderde uitstraling en is er voor geen mogelijkheid om je direct bij binnenkomst aan te melden. De ruimte kan beter ingericht worden, met een (kleinere) tochtportaal waardoor er ruimte ontstaat voor een aanmeldbalie, zitplekken en een beter vertrek voor de conciërges. De routing kan worden verbeterd en door beter kleur en materiaalgebruik kan de ruimte een aantrekkelijkere binnenkomst worden met herkenbaarheid van de school. Optie a, b en c zijn aan de gebruiker gepresenteerd, waarbij een voorkeur voor optie a werd aangegeven: de ronde vormen bieden een logische routing bij binnenkomst, het tochportaal met balie zorgt voor de mogelijkheid tot aanmelden bij binnenkomst. Door het situeren van de loge bij de gevel, heeft men beter zicht op de leerlingen buiten en de entree. Bijkomend voordeel is dat de vrijgekomen huidige loge kan worden samengevoegd met leerlingenhal waardoor deze ruimer van opzet wordt en de route naar de rest van de school kan worden verbeterd. In 2017 wordt e.e.a. verder uitgewerkt.