Loes Kellendonk Architectuur

‹ terug

Groen plein Koetsveldschool

De Koetsveldschool in Den Haag is een school voor speciaal onderwijs. Het vergroenen van zo’n plein, behelst een andere aanpak dan bij andere scholen, zo is er bijvoorbeeld extra aandacht voor veiligheid. Maar ook het effect van veranderingen op de leerlingen is een aspect waar al in een vroeg stadium rekening mee gehouden moet worden. De groene speelelementen moeten uitdagend zijn, maar als clusters behapbaar zijn om te leren kennen. In 2015 is er uitvoerig met een team van de school gewerkt om tot een passend ontwerp te komen. Leerlingen hebben tijdens de lessen ook mee ontworpen: Vanuit een aantal varianten schetsontwerpen konden ze bepaalde elementen kiezen die ze graag in hun plein wilden hebben. In het definitieve ontwerp is rekening gehouden met routes op het plein (die zijn uitdagender geworden door toevoeging van knuppelpaadjes, boomstammen, bomenlaantjes e.d.), er is een natuurlijke zandbak gemaakt, er zijn nieuwe bomen gepland (zoals leibomen en knotwilgen), er is een natuurlijk speelplek gecreëerd met speelkeien en een grote speelboom. Bestaande speeltoestellen zijn op een natuurlijke wijze opgenomen in het plan.  De periode van aanleg en het resultaat waren erg geslaagd: Leerlingen waren zeer geïnteresseerd en werden op een leuke manier betrokken in de veranderingen. Al in een vroeg stadium werden positieve gedragsveranderingen geconstateerd: Kinderen die voorheen geen tot nauwelijks sociaal gedrag vertoonden bijvoorbeeld, zag men ineens andere kinderen helpen.