Loes Kellendonk Architectuur

‹ terug

Gevelanalyse en -voorstel

Voor het Stanislascollege Krakeelpolderweg is een analyse gemaakt van het exterieur. Hierin is geconstateerd dat het huidige bouwwerk weinig samenhang heeft, getypeerd wordt door foutief kleurgebruik en herkenning en identiteit mist. Tevens is er onduidelijkheid over waar de entrees zich bevinden en met name de leerlingenentree wordt gekenmerkt door hekwerken en ouderwetse elementen. Om tot een beter geheel te komen zullen deze constateringen (eventueel gefaseerd) aangepakt moeten worden. Hiervoor in een visie ontwikkeld. De visie is aan de betrokkenen gepresenteerd en momenteel wordt afgewogen of het mogelijk is in (bepaalde) onderdelen te investeren.