Loes Kellendonk Architectuur

WVC in een nieuw jasje

Het Wateringse Veld College in Den Haag. Een prachtige school gelegen op een soort eiland tussen het Westland en Den Haag in. Een school met ‘domeinonderwijs’, waar de leerlingenaantallen al een tijdje terug liepen. Hiervoor is inmiddels een nieuwe onderwijsvisie opgesteld, waar leerlingen weer gewoon klassikaal les krijgen, met ingeroosterde studie uren. Doel is een groei te genereren tot ong. 1100 leerlingen.
Om de capaciteit van het gebouw te bevorderen, hebben we een ontwerpvisie gecreëerd. Het gebouw heeft een lastige opbouw: Eén grote doos met open ruimtes en atria met kasdaken. Veel bestaande vertrekken op de eerste en tweede verdieping voldoen daarom niet per definitie aan de wettelijke daglichteis. Aan de hand van daglichtberekeningen, hebben we een optimalisatie van klaslokalen en studie-zones ontworpen op de verdiepingen. Op deze manier zijn zones ontstaan, wat de routing en herkenbaarheid in de school aanzienlijk verbeterd. Elk cluster bestaat uit een studiezone, met daaraan gelegen een aantal klaslokalen en een instructieruimte (voor computerwerk). Ook de ruimtes op de begane grond zijn rommelig en onlogisch georganiseerd. In het ontwerp is een belangrijk onderdeel de nieuwe, duidelijke binnenkomst: Een nieuwe (blauwe) kas, die refereert naar de kassen elders in de school (en het Westland) met een receptie, waardoor je altijd een aanspreekpunt hebt bij binnenkomst. Rechts van deze entree bevindt zich de oude centrale hal, waar we nu gezamenlijke bestuursfuncties plaatsen, zoals het service point, directiekamer, overlegvertrekken, administratie en docentenkamer. Links van de nieuwe entree, nu een reusachtige rode ‘paddenstoel’, komt een nieuwe gemeenschappelijke hal met grote tribunetrap, fraaie catering uitgifte, lockers en een diversiteit aan zitplekken om samen te komen en pauze te houden. Ook het plein wordt opnieuw ingedeeld met een sportveld, bankjes en begroeiing. Binnen komt het groen ook terug als element, het geeft het kas-concept meer cachet: Groeien naar de toekomst!