Loes Kellendonk Architectuur

Herinrichting Edith Stein College

Het Edith Stein College in Den Haag kenmerkt zich door een samenkomst van oud&nieuw: Het oude klooster, met haar fraaie portalen en raamwerken wordt geflankeerd door een nieuwbouw met veel glas en beton. De school ligt in het centrum van Den Haag in een kenmerkende wijk met bouwwerken in Haagse schoolstijl. Bij de uitbreiding met de nieuwbouw is het op velerlei punten niet optimaal ontworpen: Zo is er weinig rekening gehouden met een duidelijke entree voor leerlingen, is er onvoldoende ruimte voor de grote verkeersstromen en sluiten keuzes voor de inrichting van diverse ontmoetingsruimtes (aula, kantine, catering etc) niet aan op de wensen van de gebruikers. We hebben een ontwerpvisie gemaakt, waarbij de deze verschillende ruimtes opnieuw hebben bekeken en een voorstel hebben gedaan om deze te optimaliseren. De visie is aan de school gepresenteerd en momenteel wordt gekeken welke delen, wanneer, en op welke manier uit te werken en uit te gaan voeren.