Loes Kellendonk Architectuur

Prijsvraag gewonnen!

Een prijsvraag voor een nieuw InnovatieLAB voor de Thomas More Hogeschool in Rotterdam! 3 partijen zijn uitgenodigd een visie te geven op het volgende vraagstuk: Hoe kan de school studenten, leerlingen en bedrijven in contact brengen met de nieuwste items op onderwijskundig gebied?

Het concept is het InnovatieLAB te zien als een route: Een beleving waar men kan experimenteren, leren, innoveren waarbij alle zintuigen worden geprikkeld: Horen, zien, proeven, ruiken en proeven. Het concept heeft een buitenschil met fysieke onderdelen (boeken, lego, haken, planten, techniek (hergebruik) etc) en een binnenschil met digitale uitingen (VR, AR, greenscreen, projectie, geluid, dans etc). De ruimtes zijn met elkaar in verbinding om onderlinge relatie zichtbaar te maken. Aankomende tijd wordt, samen met een inspirerend team van de Thomas More Hogeschool, het concept verder uitgewerkt om tot een realiseerbaar plan te komen.